מדריך לקורא

הספר מיועד להקנות מושגי יסוד בהבנת הפתרונות שכלכלנים מציעים לבעיות היסוד בכלכלה. הייחוד של הספר הוא בדגש על הבנה גרפית, וב”גזירת” התוצאות ממספר מצומצם של משוואות בסיסיות. הקורא בעל ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ונכונות לקרוא גרפים, לא יתקשה במעקב אחר הפיתוחים המתמטיים ויזכה בהבנה בתחום מרתק. בספר שזורות דוגמאות מספריות רבות שמטרתן תירגול הידע והבנה מעמיקה יותר.
הפתרונות של תחרות משוכללת, מונופול, וקרטל מוצגים כמקרים פרטיים של אופטימיזציה. ההשלכות של פתרונות השוק על הרווחה הם חלק אינטגרלי בניתוח, ומאפשרים השוואה של קרטל / מונופול ותחרות משוכללת וכן של מצבים לפני ואחרי התערבות ממשלתית. האם למסים השפעה על הרווחה, מה השפעת סובסידיה.